forbot
Zavod metallokonstrukcij, OAO
Zavod metallokonstrukcij, OAO
  • Zavod metallokonstrukcij, OAO
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Thiết bị máy nâng tải
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
29500 RUB(1 USD)
Wholesale: 27000 RUB(3 USD) từ 1 c
Nhóm: Thiết bị máy nâng tải
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
14850000 RUB
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
8000000 RUB
Wholesale: 7300000 RUB từ 1 c
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu thủy chở dầu
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu thủy chở dầu
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn 
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn

Mô tả

Danh mục hàng Zavod metallokonstrukcij, OAO, Nga, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ