forbot
Zavod metallokonstrukcij, OAO
Zavod metallokonstrukcij, OAO

Mô tả

Các nhóm hành hóa Zavod metallokonstrukcij, OAO, Nga, Tàu quân sự trên biển, Tàu hút, nạo vét bùn, Thiết bị mỏ lộ thiên, Ca nô dạo chơi, Loại sàng, Thiết bị khoan nổ mìn cho các mỏ quặng và hầm lò, Tàu đánh bắt thuỷ sản, Công trình lều bạt, Tàu vận tải,