forbot
Zavod metallokonstrukcij, OAO
PREMIUM_GOLD
Zavod metallokonstrukcij, OAO
PREMIUM_GOLD
  • Zavod metallokonstrukcij, OAO
  • Danh mục hàng
  • Máy móc và thiết bị cơ giới hóa dùng nước
  • Tàu hút, nạo vét bùn

Tàu hút, nạo vét bùn

Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
14850000 RUB
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn | Wholesale and retail
8000000 RUB
Wholesale: 7300000 RUB từ 1 c
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn
Tàu hút, nạo vét bùn
Đang có sẵn
Nhóm: Tàu hút, nạo vét bùn

Mô tả

Giá sốt trên Tàu hút, nạo vét bùn tại Krasnodar (Nga) từ công ty Zavod metallokonstrukcij, OAO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.